PRODUCT- EN MONTAGEGARANTIE

Op een Quooker heb je standaard twee jaar garantie. Registreer je Quooker om van deze garantie gebruik te maken.

Wanneer je jouw Quooker bij ons hebt gekocht en laten installeren, heb je ook recht op twee jaar montagegarantie. Mocht er onverhoopt iets mis lopen, dan staat onze servicedienst voor je klaar om het probleem snel en adequaat op te lossen!

Registreer je Quooker

Voor onze service hanteren wij de regels, zoals die gelden conform de garantievoorwaarden van de fabrikant. Dit betekent dat als het een productfout betreft en een servicemonteur wordt ingezet, er al dan niet, volgens deze voorwaarden kosten in rekening gebracht kunnen worden. Voor producten service en garantie op producten worden er na het verstrijken van het tweede jaar voorrijkosten in rekening gebracht.

Wanneer het geen productfout betreft, worden de kosten van het bezoek, de arbeid en eventuele materialen aan de opdrachtgever doorberekend. De tarieven daarvoor staan bij de service procedure vermeldt.

Onder garantie wordt niet verstaan:

  • Defecten, lekkage en/of vervolgschade door een slecht functionerende afvoer, sterke verontreinig of kalkvorming.
  • Defecten, lekkage en/of vervolgschade door zeepresten en andere vorming van verontreiniging.
  • Defecten, lekkage en/of vervolgschade door achterstallig onderhoud.
  • Defecten, lekkage en/of vervolgschade wanneer de installatie zonder toestemming door een derde partij of uzelf is aangepast.
  • De werking van een reservoir bij gebruik van een energieverdeler.
  • De werking van een reservoir bij onjuist aangebrachte elektra.
  • Het loszitten van een kraan bij montage op een ongeschikt keukenblad.
  • Schade, krassen of deuken ontstaan door gebruik of verkeerd schoonmaken/ onderhouden. Zie de pagina Quooker onderhoud
 

In de praktijk kan het voorkomen dat een bezoek van de servicemonteur noodzakelijk is om een probleem te verhelpen. Als klant kan je een serviceverzoek telefonisch of via het contactformulier bij ons indienen. Wij doen ons uiterste best om eventuele klachten of problemen snel en efficiënt te verhelpen middels telefonisch advies, het toesturen van een onderdeel of het inzetten van een servicemonteur.

De persoon die het serviceverzoek aanvraagt, wordt door ons formeel beschouwd als opdrachtgever van de service-aanvraag. De opdrachtgever zal – indien van toepassing – een factuur krijgen voor eventuele kosten.

Kosten
Bij een bezoek van een servicemonteur ter plaatsen kunnen de volgende kosten ontstaan:

  • Alleen voorrijkosten: € 110,- inclusief BTW (indien het product meer dan twee jaar voor het indienen van het serviceverzoek is aangeschaft).
  • Voorrijkosten: € 110,- inclusief BTW en arbeid: € 90,- inclusief BTW per uur (te berekenen per 30 minuten) en eventueel gebruikte materialen (indien de oorzaak van het disfunctioneren niet aan het product/montage is toe te wijzen of de garantietermijn is verstreken).

SERVICECONTACTFORMULIER

Ervaar je een storing of een defect aan je Quooker? Heb je jouw Quooker bij ons aangeschaft en door ons laten installeren? Laat een bericht achter via onderstaand contactformulier.