PRODUCT- EN MONTAGEGARANTIE

Op een Quooker heb je standaard twee jaar garantie. Registreer je Quooker om van deze garantie gebruik te maken.

Wanneer je jouw Quooker bij ons hebt gekocht en laten installeren, heb je ook recht op twee jaar montagegarantie. Mocht er onverhoopt iets mis lopen, dan staat onze servicedienst voor je klaar om het probleem snel en adequaat op te lossen!

Registreer je Quooker
Service

Voor onze service hanteren wij de regels, zoals die gelden conform de garantievoorwaarden van de fabrikant. Dit betekent dat als het een productfout betreft en een servicemonteur wordt ingezet, er al dan niet, volgens deze voorwaarden kosten in rekening gebracht kunnen worden. Voor producten service en garantie op producten worden er na het verstrijken van het tweede jaar voorrijkosten in rekening gebracht.

Wanneer het geen productfout betreft, worden de kosten van het bezoek, de arbeid en eventuele materialen aan de opdrachtgever doorberekend. De tarieven daarvoor staan bij de service procedure vermeldt.

Onder garantie wordt niet verstaan:

 • Defecten, lekkage en/of vervolgschade door een slecht functionerende afvoer, sterke verontreinig of extreme kalkvorming.
 • Defecten, lekkage en/of vervolgschade door achterstallig onderhoud.
 • De werking van een reservoir bij gebruik van een energieverdeler.
 • De werking van een reservoir bij onjuist aangebrachte elektra.
 • Het loszitten van een kraan bij montage op een ongeschikt keukenblad.
 • Schade, krassen of deuken ontstaan door gebruik of verkeerd schoonmaken. Zie de pagina Quooker onderhoud
 
Service procedure

In de praktijk kan het voorkomen dat een bezoek van de servicemonteur noodzakelijk is om een probleem te verhelpen. Als klant kan je een serviceverzoek telefonisch of via het contactformulier bij ons indienen. Wij doen ons uiterste best om eventuele klachten of problemen snel en efficiënt te verhelpen middels telefonisch advies, het toesturen van een onderdeel of het inzetten van een servicemonteur.

De persoon die het serviceverzoek aanvraagt, wordt door ons formeel beschouwd als opdrachtgever van de service-aanvraag. De opdrachtgever zal – indien van toepassing – een factuur krijgen voor eventuele kosten.

Kosten
Bij een bezoek van een servicemonteur ter plaatsen kunnen de volgende kosten ontstaan:

 • Alleen voorrijkosten: € 89,- Incl. BTW (indien het product meer dan twee jaar voor het indienen van het serviceverzoek is aangeschaft).
 • Voorrijkosten: € 89,- incl. BTW en arbeid: €62,50 incl. BTW per uur (te berekenen per 15 minuten) en eventueel gebruikte materialen (indien de oorzaak van het disfunctioneren niet aan het product/montage is toe te wijzen of de garantietermijn is verstreken).

2 WEKEN TRY-OUT PERIODE

Wij staan achter onze producten en service! Wij hopen natuurlijk dat jij net zo enthousiast bent over je aankoop als wij. Daarom bieden wij standaard een TRY-OUT periode van 2 weken aan.

In deze 2 weken kan je jouw nieuwe Quooker installatie gewoon gebruiken. Mocht je er onverhoopt achter komen dat je Quooker geen fijn systeem vindt, dan maak je hiervan een melding en komen wij het systeem gewoon weer ophalen. Het bedrag dat je hebt uitgegeven storten wij weer terug op je rekening.

De TRY-OUT periode doet niets af aan de standaard wettelijke garantie waarop je als consument recht hebt.

TRY-OUT voorwaarden
 • Je hebt het Quooker systeem op deze website besteld en door ons laten installeren.
 • Je maakt binnen 2 weken (14 dagen) na de dag van montage een melding bij ons.
 • Het Quooker systeem toont geen erge beschadiging zoals; krassen of deuken.
 • Het Quooker systeem is compleet en je hebt geen aanpassingen aan de installatie gedaan of laten doen.
Wanneer kan je geen gebruik van de TRY-OUT periode maken
 • Wanneer je jouw Quooker systeem niet bij ons hebt gekocht en door ons hebt laten installeren.
 • Wanneer je toch liever een andere uitloop kleur of reservoir wenst (laat het ons wel weten, wij proberen dit zo goed mogelijk op te lossen)
 • Wanneer het systeem beschadigd is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan; deuken of krassen (de monteur bekijkt dit op locatie).
 • Wanneer het systeem incompleet is.
 • Waneer je veranderingen aan het Quooker systeem of de installatie hebt aangebracht (of heb laten doen).
 • Wanneer je het serienummer van de kraan of het reservoir hebt verwijderd.